ReCheck hosted “Blockchain in Practice”

    ReCheck was a host of the fruitful “Blockchain in Practice” workshop in the end of November. More than 40 people took part in the event held at the Microsoft Innovation Center in Sofia.  The lecturers – Emiliyan Enev and Emil Stoyanov were the speakers in the Business and Technical tracks, respectively. The audience […]

Read the full post


ReCheck announces partnership with PFC Levski to prevent counterfeit merchandise

PFC Levski and ReCheck announce the launch of a joint project to protect the authenticity of the club’s official merchandise through blockchain technology. This is the first initiative to register sporting products in a secure, decentralized environment to prevent counterfeit attempts. Within the pilot project, selected series of PFC Levski merchandise will be equipped with […]

Read the full post


ПФК Левски и ReCheck със съвместен проект за защита на автентичността на фен артикули

  ПФК Левски и компанията ReCheck обявяват стартирането на съвместен проект за защита на автентичността на фен артикули чрез блокчейн технологията. Това е първата инициатива за регистрирането на спортни продукти в сигурна децентрализирана среда с цел ограничаване на фалшификати. В рамките на пилотния проект на избрана серия от фен артикули на ПФК Левски ще се […]

Read the full post


ReCheck Documents presented at CEE Block

ReCheck has always been up to date with what blockchain technology has to offer. The mission to provide a secure environment for digital transactions, authenticity of products and tracking of documentation and goods has been our source of inspiration in providing the means to users for such operations. The most recent service developed by ReCheck […]

Read the full postReCheck and Motoretta join forces to introduce the most innovative products on the market

Embracing innovation has always been a starting point for ReCheck. The integration of blockchain as a new digital technology  finds more and more expressions daily. On our journey we encounter game-changing entrepreneurs and companies who excel in technology and innovation for a better future. Such is our case with Desi Nikolova and her company Motoretta. […]

Read the full post


ReCheck предлага на администрацията блокчейн инфраструктура за тестване на ползите от технологията

Българската компания ReCheck предлага да предостави безвъзмездно на държавната администрация блокчейн инфраструктура и тестова среда за пилотни проекти в областта на сигурно съхранение и управление на данни. Предложението включва прототипно решение за създаване на криптирани записи на документи и данни, регистрацията им в частна блокчейн мрежа, както и инструменти за удостоверяване на автентичност и непроменяемост […]

Read the full postReCheck и Motoretta си подават ръка за технологична колаборация с едни от най-иновативните продукти на българския пазар.

   Намираме се в ерата на технологиите и блокчейн е една от тези технологии, които са тук, за да останат. Интеграцията на блокчейн и нейната роля в нашето ежедневие, намира все повече и повече приложение, a в ReCheck сме се заели да изградим моста между обикновените потребители и този дигитален феномен. По нашият път, имаме […]

Read the full post