дарителски кампании

Прозрачност при управление на дарителски кампании – Как?

Управлението на информацията и средствата, които са свързани с дарителски кампании, е подчинено на типичните рискове на онлайн пространството като уязвима среда за комуникация и извършване на транзакции. Проблемите се натрупват постоянно – данните се подправят лесно, измамите и злоупотребите растат, кибер атаките носят огромни загуби, а инструментите за манипулиране еволюират постоянно.

Хората, които искат да постъпват честно, отговорно и прозрачно (включително и търсещите подкрепа за своята кауза или дарения за близки) са изправени пред предизвикателството да спечелят доверието на другите в обстановка на съмнение, несигурност и рискове от измами.

Кои са корените на тези проблеми?

Една от основните причини за измамите около даритеските кампании е свързана с начините на функциониране на протоколите за обмен на данни, върху които е базиран интернет. Накратко – едни данни се изпращат от един компютър на друг компютър. Звучи лесно, но това е довело до натрупване на сериозни рискове и проблеми.

Как можеш да знаеш дали определена информация е вярна и надеждна? Какво спира нашите партньори да променят данните на техния компютър и да ни изпратят манипулирани файлове? Как да разбереш кой стои зад определен профил, сайт или онлайн медия? Защо всички наши данни се пазят на сървърите на Google, Facebook и други монополисти? Дори създателят на интернет, Тим Бърнърн-Лий сподели, че се чувства “опустошен” от това, в което се е превърнало неговото създание.

Как да постигнем прозрачно управление на средства от дарителски кампании?

Постепенно идват на помощ инструменти, които дават възможност за частично преодоляване на тези проблеми. Децентрализираните технологии като блокчейн драстично намаляват възможността от измами и фалшифициране на информация. Данните се пазят в мрежа от компютри, в които само се добавят нови записи на транзакции. Не е възможно да се променят вече запазени в този регистър записи.

Освен това, твоята дигитална идентичност може да има своя живот в тази мрежа от (хиляди) компютри – вместо да бъде запазена като профил на централизирания сървър на платформата, от която използваш онлайн услуга.

Но какво значение има това за по-прозрачното, по-сигурното и по-ефективното управление на дарителски кампании?

Разликата идва от възможността да се създават убедителни дигитални доказателства и те да се проверяват лесно. По този начин няма да е необходимо да се доверяваме само на това, което ни казват хората или платформите организиращи кампаниите. Ще можем да проверяваме платежни документи, медицински данни и друга информация, която е регистрирана в среда на сигурност, прозрачност и проследяемост.

Един от термините, които се използват за описание на тези процеси, е дигитална сертификация върху блокчейн – създаване на отпечатък или следа от транзакции с дигитално съдържание в блокчейн. Това може да гарантира, че конкретен документ (платежно нареждане, епикриза и т.н.) е съществувал с точно определено съдържание в даден момент и е бил подписан от дититалната идентичност на институция или потребител.

Ето един възможен сценарий.

Един човек иска да организира дарителска кампания за подкрепа на свой близък или организация. Регистрира в блокчейн документи и други файлове, които представят каузата, историята на случая и необходимостта от дарение. Тези документи могат да бъдат подписани електронно от институции и експерти, които да потвърдят истинността на фактите.

Хората, които се интересуват от кампанията и желаят да я подкрепят, могат да проверят сертифицираното съдържание и да вземат решение в условията на среда с по-високо доверие и сигурност. След това, има възможност направените дарения също да се запишат в блокчейн с цел проследяване и пълна прозрачност какви средства се събират за кампанията. Това може да стане чрез регистрация на платежни документи или други данни за финансови транзакции. Така се постига пълна прозрачност и проследяемост за набраните средства и се вижда каква част от тях са за банкови такси, оперативни разходи, администриране на кампанията или други цели.

Манипулирането и скриването на информация стават невъзможни, тъй като всяка транзакция е била сертифицирана на блокчейн и е оставила отпечатък, който може да бъде проверен независимо от хората организиращи кампанията или платформата, чрез която се управляват даренията.

Много е важно да се подчертае, че сертифицирането (създаването на отпечатък от данни и документи) чрез децентрализирани технологии се реализира по начин, който не позволява другите участници в мрежата да разберат какво се крие зад записаните транзакции в блокчейн. Чрез криптография, дигитални идентичности и други софтуерни инструменти, проверката на данни става сигурно и поверително и така се ограничава неоторизиран достъп до чувствителни или лични данни.

Ако желаете да тествате технологията на ReCheck за дигитална сертификация на данни върху блокчейн, моля свържете се с нас на този линк.