Use CasesSmart BuildingsNews & AnnouncementsBusiness & Blockchain TechnologyArticles in Bulgarian Language
Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

През последните седмици наложените карантина и извънредно положение станаха причина за значителна промяна в процесите на компаниите. Обичайни събития като посещение при нотариус са силно затруднени и това естествено се отразява на дейността на фирмите и гражданите.

Приетият закон за мерките и действията по време на извънредното положение регламентира осигуряването на дежурни нотариуси и ограничаване на нотариалните производства до неотложни такива. Това повдига въпроси за дефиниране на неотложност. Има ли ограничаване на нотариална компетентност и съществува ли хипотеза за нищожност на нотариални производства?

Да приемем, че гражданите и бизнесите ще отложат транзакции (продажби, договори и др.), за които има необходимост от нотариални производства. Все пак е нормално избягването на събиране на едно място с множество лица – например страни по съответната сделка. Всъщност, основната част от работата и компетенциите на един нотариус се състои в издаване на нотариални удостоверявания (подписи, дати, съдържание, верност на преписи и т. н.).

В настоящата ситуация става актуален и значим въпроса за частни удостоверителни услуги като ReCheck, които предоставят възможност за регистрация и проверка на дигитални факти в изключително сигурна среда – блокчейн мрежи.

Какво представлява ReCheck?

ReCheck е онлайн услуга, която позволява регистрацията на съдържание (документи, снимки и т.н.) в децентрализирани (блокчейн) мрежи. Регистрацията се състои в създаването на отпечатък (уникална идентичност или техническият термин – хеш), който отговаря на точното съдържание на регистрирания документ или друг файл. Този отпечатък може да бъде разглеждан като ДНК или уникален адрес на документа. Ако променим само една буква в регистрирания файл, то неговият отпечатък ще бъде съвсем различен. В тази статия вместо “отпечатък” ще използваме думата “хеш”.

Какво ни дава този хеш? Това е дигитално доказателство за защита на интегритета на данните, което ограничава възможността за манипулиране, измами и злоупотреби с дигитално съдържание. ReCheck е базиран на блокчейн технологията – услугата създава перманентни дигитални доказателства за качените и споделените документи, които не могат да се манипулират.

Друго дигитално доказателство е т. нар. timestamp (времеви печат) – точната дата и час на регистрация на документа в блокчейн с ReCheck Docs. По този начин разполагате с доказателство, че конкретен документ е съществувал в точно определен момент в точно определен вид. Това има голяма сила като доказателство при съдебно или арбитражно уреждане на спорове.

Защо ReCheck?

Услугата на ReCheck предоставя възможността да се удостовери истинността на конкретни данни посредством дигитални доказателства, които се съхраняват на децентрализирана платформа. В същото време, услугата значително улеснява управлението на документи. Страните по даден договор могат да следят всеки етап от сделката по всяко време. Заинтересованите страни могат да проследят кога документът е получен, отворен, подписан или върнат.

Защита и удостоверяване на данни без визита при нотариус

Достъп до този документ могат да имат единствено участващите страни или трети страни, само ако те бъдат оторизирани от участниците в транзакцията. ReCheck няма достъп и не може да прочете документите, които качвате, съхранявате или споделяте, тъй като Вие ги криптирате с Вашата идентичност и ключове.

Ако желаете да защитите вашите лични и корпоративни данни и да не отлагате сключването на сделки, може да използвате дигиталните услуги на ReCheck. Вашите дигитални доказателства не могат да бъдат променяни с времето и всички събития свързани с конкретна сделка, транзакция се пазят на децентрализирана, блокчейн мрежа. Тези дигитални записи са достъпни единствено за страните по конкретната транзакция и не могат да бъдат прочетени от други потребители.

За повече информация и заявка за дигиталните услуги за защита и удостоверяване на данни, моля попълнете тази форма.