Use CasesSmart BuildingsNews & AnnouncementsBusiness & Blockchain TechnologyArticles in Bulgarian Language
How to test ReCheck Docs (alpha) - tutorial

Как да защитите важни данни с My ReCheck

Зачестяването на случаите на изтичане на чувствителни данни от частни компании и държавни институции кара все повече хора да осъзнават какви са рисковете от злоупотреба с личната им информация. Кражба на идентичност, дискредитиране, финансови измами и изнудване са само част от потенциалните заплахи.

Нашите данни определят как изграждаме доверие, при какви условия използваме различни услуги и как управляваме възможностите си за кариерно и бизнес развитие. Това оказва пряко влияние на нашите доходи, репутация и на шансовете ни да постигаме повече в живота си.

Не е възможно да избегнем на този етап концентрацията на големи масиви лична информация в централизираните сървъри на държавни институции и частни компании. Функцията на държавата се състои в това да съхранява голям обем информация за граждани и бизнеса, като удостоверява истинността на факти.

Някои държави се справят по-добре с това, а други не толкова. Вече активно се разработват решения за децентрализирани инфраструктури, които ще са основата на нови дигитални идентичности и нови платформи за ползване на публични услуги. В тези информационни системи потребителите ще имат собственост на своята идентичност и висока степен на контрол на съдържанието, което създават и споделят.

Примери в тази посока са European Blockchain Service Infrastructure и European Self Sovereign Identity Framework. Разработката и влизането в експлоатация на тези платформи ще отнеме няколко години.

Какво можем да направим в този момент преди да е налична новата инфраструктура?

От ReCheck имаме решение, което адресира значителна част от предизвикателствата свързани със защитата и споделянето на критични данни. Наричаме го My ReCheck – онлайн услуга за съхранение и сигурен обмен на чувствителни данни.

Можете да гледате на това решение като трезор, в който слагате важни документи, защитавате ги от загуба или манипулации, само вие имате достъп до тях, изпращате документите до конкретни хора и сте спокойни, че стигат само до правилният получател.

Освен това имате неопровержими и непроменими дигитални доказателства за всички взаимодействия с документите.

Защо My ReCheck?

Имате собственост и контрол над вашата идентичност.

За да ползвате My ReCheck е необходимо да си създадете уникална и криптирана идентичност, която се съхранява на вашия смартфон. Създаването на идентичност става бързо, лесно и автоматично – необходимо е само да си инсталирате мобилните приложения на ReCheck за Андроид и iOS. Вие сте собственици на тази идентичност и само вие имате достъп до нея. Това означава по-висока степен на отговорност при пазенето, правенето на backup и възстановяването на тази идентичност.

Пълна защита и гаранция за автентичност на документи.
В My ReCheck имате възможност да регистрирате вашите документи в сигурна децентрализирана мрежа от компютри (блокчейн) като им създадете уникален отпечатък или адрес. Това се нарича hash и можете да го възприемате като ДНК на документа – идентификатор генериран чрез математическа функция на база на съдържанието.

Този адрес гарантира, че вашите файлове са защитени от всякакви промени (като манипулации и подправяне). Вие регистрирате в блокчейн само уникалния идентификатор на документа с цел неговата защита и последващи проверки за автентичност, но не и самия файл.

Ние не четем вашите документи.

My ReCheck работи на принципа на пълно криптиране на обработваната информация (end-to-end encryption). Ако качите документ в онлайн услугата той се криптира в браузъра с ключовете от вашата идентичност. ReCheck не може по никакъв начин да прочете документите, които качвате, съхранявате или споделяте. Само вие имате достъп до тях и можете да ги отворите след като влезете в услугата с вашата идентичност.

Сигурен канал за обмяна на чувствителни данни.

От друга страна при изпращане на документ до друг потребител, вие го криптирате към идентичността на този конкретен потребител (той е заключен и недостъпен за други потребители или ReCheck) и само избраният получател може да го отвори.

По този начин разполагате с изключително сигурен и надежден канал за споделяне на чувствителна информация ексклузивно с други потребители на My ReCheck. Известно е, че електронната поща е много несигурен комуникационен канал и много организации (болници, юристи и консултанти) отказват да изпращат важни данни по имейл.

Неопровержими и непроменими дигитални факти за взаимодействие с документи.

My ReCheck е базиран на блокчейн технологията. Услугата създава перманентни дигитални доказателства за качените и споделените документи, които не могат да се манипулират. Хешът или уникалният дигитален идентификатор на документа е подобно дигитално доказателство. Друго такова е т. нар. timestamp – точната дата и час на регистрация на документа в блокчейн с My ReCheck.

По този начин разполагате с доказателство, че конкретен документ е съществувал в точно определен момент. Това има голяма сила като доказателство при съдебно или арбитражно уреждане на спорове например.

В допълнение към горната точка, ReCheck позволява динамично проследяване на статуса на документите – например кои от тях са получени и отворени. По този начин вие разполагате със сигурни известия за състоянието на изпратените файлове – нещо като дигитална обратна разписка.

Ако имате коментари относно My ReCheck или виждате приложение на технологията в процесите на Вашата организация – моля, пишете ни тук. Вашата обратна връзка ще бъде високо оценена.