Уъркшоп “Блокчейн на практика”

Практически измерения и области на приложение
Technical and Business Track

21 ноември, София

ReCheck организира семинар “Блокчейн на практика”. Този уъркшоп има за цел да представи практичните измерения и областите на приложение на блокчейн в момента. Фокусът е върху възможностите и предимствата на тази технология, какво може да направите в момента и как да се подготвите за навлизането й в бизнеса. Тук няма да научите абстрактни хипотези или идеалистични утопии за това как блокчейн ще промени света. Ще бъде представена технологията на практика – какво работи в момента, за какво може да се използва блокчейн и кои са добрите практики.

Семинарът ще предложи рамка за оценяване на въздействието на децентрализираните подходи в управлението на компаниите, както и очакваните ползи и рискове. Ще бъдат дадени примери за нов инженеринг на процеси при изпълнение на операции в среда на по-висока сигурност и прозрачност.

 

Основни акценти

Стойност сега

1

Как можем да използваме блокчейн, за да автоматизираме процеси, да намалим разходите за транзакции и да увеличим сигурността.

Нови бизнес модели

2

Как да печелим на базата на децентрализирани модели, нови концепции за собственост върху данни и директна обмяна на стойност.

Какво работи

3

В техническото направление ще се представят инструменти и практически подходи при изпълнението на блокчейн приложения.

Демо на продукт

4

Централен фокус на уъркшопа е демонстриране на работеща блокчейн инфраструктура и предоставяне на достъп на участниците.

За кого е
подходящо
събитието

Уъркшопът е подходящ за собственици, мениджъри и служители на компании, които желаят да се възползват от дигиталната трансформация и децентрализираните модели при управлението на организациите си. “Business Track” е полезен за хора, които отговарят за внедряването на иновации и технологично обновяване в компаниите. “Technical Track” е подходящ за програмисти, които желаят да развият умения за разработка на блокчейн приложения и да се възползват от опита на водещ експерт в тази сфера.

Ранно записване

ЛЕКТОРИТЕ:

Много се говори за блокчейн напоследък, но почти отсъства гледната точка на хората, които реално разработват блокчейн продукти. Лекторите са пионери в прилагането на тази технология на практика и в изграждането на работеща блокчейн инфраструктура.

Emiliyan Enev

Business Track

Emil Stoyanov, PhD

Technical Track

Цени и срокове

Business Track

Стандартна цена

195 лв. (без ДДС)

 • Достъп до Business Track workshop
 • Материали от курса
 • Безплатно ползване на разработена блокчейн инфраструктура
 • Обяд
 • 1 час консултация относно прилагане на блокчейн в бизнеса

Technical Track

Стандартна цена

195 лв. (без ДДС)

 • Достъп до Technical Track workshop
 • Материали от курса
 • Безплатно ползване на разработена блокчейн инфраструктура
 • Обяд
 • Участие в Q&A сесия

Програма

Събитието ще се проведе в Microsoft Innovation Center, Sofia Tech Park

Business Track, 21 ноември, 9:30 – 12:30

 • Посрещане и кафе, 21 ноември, 9:00
 • Какво трябва да знаете за блокчейн
 • Стойност и предимства на технологията.
 • За какво е подходящ блокчейн?.
 • Какво можете да направите сега?
 • Примери и области на приложение.
 • Нови бизнес модели и организиране на процеси.
 • Рискове и ограничения.
 • Демонстрация на блокчейн продукт.
 • Обяд с кетъринг на блок маса, 12:30 – 13:30

Technical Track, 21 ноември, 13:30 – 16:30

 • Посрещане и кафе, 21 ноември, 12:30
 • Обяд с кетъринг на блок маса, 12:30 – 13:30
 • Основи на технологията блокчейн.
 • Архитектурен анализ и приложни компоненти.
 • Ethereum vs EOS vs Aeternity vs Others.
 • Децентрализирани приложения с Ethereum смарт договори.
 • Популярни стандарти – ERC-20, ERC-721, ERC-725, ERC-735.
 • Изграждане на частни блокчейн мрежи с Proof of Authority консенсус.
 • Практически подходи при изпълнението на Blockchain приложения.
 • Практики за подсигуряване на смарт договори и децентрализирани приложения.

Специален
бонус

Всички участници в семинара ще получат безплатен достъп за 2 месеца до блокчейн инфраструктура разработена от ReCheck с цел проучване на технологията, експериментиране и валидиране на приложението на блокчейн в бизнес процеси.

Официални Партньори